Kun asennat parkettia kelluvalla asennusmenetelmällä, käytä kunnon alusmattoa.

Kun asennat parkettia kelluvalla asennusmenetelmällä, älä unohda kunnon parkettilattian alusmattoa.

Kaikki parkettilattiat vaativat kelluvalla asennusmenetelmän yhteydessä kunnon parketin alusmattoa. Parketin alusmatolla on useita teknisiä tarkoituksia:

Puu- ja laminaattiparketin asentaminen betonipohjaiselle lattialle vaatii suojausta mahdolliselta betonista tulevalta kosteudelta. Jos alusmatolla ei ole integroitua 0,2 mm paksua kosteussulkukalvoa, alle tulisi asentaa erikseen 0,2 mm paksuinen muovikelmu ennen parketin alusmaton asentamista. SPC- ja LVT-vinyyliparketin kohdalla kosteudelta suojaava muovikelmu ei ole välttämätön, mutta itse alusmatto on silti oleellinen osa asennusta.

Toinen tavoite on lievittää parketin alusmatolla kevyitä lattian epätasaisuuksia. Kuitenkin on pidettävä mielessä, että lattian tasaisuuden on täytettävä asennusmateriaalin sopivuuden mukaiset normit, eli alusmatto ei ole ehdottomasti ihmelääke tällä alalla. Ennen asennustöitä lattian tasaisuus on aina tarkistettava. Jos lattia ei täytä normeja, se on tasoitettava riittävästi ennen asennustöiden aloittamista.

Kolmas parketin alusmaton tarkoitus on askel- ja iskuäänen vaimennus, eli vähentää liikkumisen tai lattialle putoavien esineiden aiheuttaman melun määrää huoneessa. Tätä normia mitataan desibeleissä (dB) iskuäänen ja % askeläänen osalta, ja mitä suurempi numeerinen indikaattori on, sitä parempi on tietty alusmatto melun vaimennuksessa.

Neljäs ja melko tärkeä näkökohta on parketin alusmaton puristuslujuus. Puristuslujuus on erityisen tärkeä kelluvalla asennusmenetelmällä asennettaville ohuille lattiapinnoille, kuten esimerkiksi 4-5 mm paksuiset SPC-, LVT- ja 6-7 mm paksuiset laminaatti- tai viiluparketit. Tällaiset tuotteet eivät sovellu halvemman pään parketin alusvaahdoille. Esimerkiksi, jos käytetään SPC / LVT lattioiden yhteydessä harvaa 3 mm paksuista alusvahtua, niin lattiapinnalle ja sen klikkausliitännälle osuva paine aiheuttaa alusvahdon alhaisen puristuslujuuden takia liiallista uppoamista, mikä voi johtaa siihen, että klikkausliitokset saattavat irrota tai jopa murtuaSamanlaisia ongelmia voi ilmetä myös ohuissa 6-7 mm laminaatti- ja viiluparketeissa. Korkean puristuslujuuden alusmattia on tärkeää käyttää myös pieniformaattisten puu- ja laminaattiparkettilattiatyyppien yhteydessä, kuten esimerkiksi kelluvalla asennusmenetelmällä asennettavat kalasaba-parketit. Mahdolliset liialliset lattiapinnan epätasaisuudet lisäävät viitattua ongelmaa. Puristuslujuutta mitataan kilopascaleissa (kPa), ja mitä suurempi on puristuslujuuden indikaattori, sitä paremmin alusmatto kestää siihen kohdistuvaa painetta. Puristuslujuuden vaatimukset alusmatolle on suurimmaksi osaksi määritelty valmistajien asennusohjeissa, ja jos käytetyn alusmaton puristuslujuus on viitattua välttämätöntä indikaattoria matalampi, valmistajan takuu ei koske mahdollisia ongelmia.

Viidentenä näkökohtana ottaisin esille lattialämmityksellä varustettujen lattioiden kohdalla parketin aluskatteen lämmönvastuksen. Ilmavat ja kevyet parketin aluskatteet, kuten esimerkiksi valkoinen parketin alusvaahto, eivät ole hyviä lämmönjohtajia ja niiden lämmönvastus on suuri. Yleisesti pätee sääntö - mitä tiheämpi ja raskaampi aluskate on, sitä pienempi sen lämmönvastus on. Hyvänä indikaattorina voidaan pitää, jos parketin aluskatteen lämmönvastus on enintään 0,01m2 × K/W.

Lisäksi suositellaan, että alusmatto asennetaan myös seinään noin 1 cm:n päällekkäisyydellä lattian lisäksi, jotta lattiapeitemateriaalia voidaan suojata liialliselta betonin kosteudelta myös seinien vieressä olevilla alueilla.

 

Korkealaatuinen alusmatto parketille

Uivaksi asennettava parketti korkealaatuiselle alusmatolle

Uivaksi asennettava laminaattilattia korkealaatuiselle alusmatolle

Uivaksi asennettava vinyylilankku korkealaatuiselle alusmatolle