Tingimused

E-kaubamaja viimistluskaubamaja.ee müügitingitused

Müügitingimuste kehtivus

 1. Müügitingimused kehtivad viimistluskaubamaja.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Viimistluskaubamaja OÜ (edaspidi viimistluskaubamaja.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad viimisltuskaubamaja.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.
 3. Veebipood viimistluskaubamaja.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel viimistluskaubamaja.ee.

Hinnainfo

 1. Kõik veebipoes viimistluskaubamaja.ee toodud hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
 2. Veebipood viimistluskaubamaja.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi, mis kajastatakse veebilehel viimistluskaubamaja.ee.
 3. Hind ei sisalda transporti, kui ei ole märgitud teisiti. Klient võib kaubale ise järele minna või tellida transpordi viimistluskaubamaja.ee vahendusel. Viimistluskaubamaja.ee ei paku transporditeenust vaid on transporditeenuse vahendaja, seetõttu kauba tagastamisel transpordi maksumust kliendile ei hüvitata.
 4. Lõpumüügihinnad kehtivad kuni kaupa jätkub, soovitame uurida klienditeenindusest kauba laoseisu.

Müügilepingu jõustumine

 1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood viimistluskaubamaja.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood viimistluskaubamaja.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood viimistluskaubamaja.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ning võtma Kauba vastu.
 2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 14 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

 

Kauba vastuvõtmine

 1. Teile saabunud kaup on vaja enne vastuvõtmist üle kontrollida.
 2. Kui avastate kaubal vigastusi, tuleb kauba mahalaadimisel võimalusel teha viga saanud kaubast pildid ja kirjuta loetavalt transpordi saatelehele (CMR) märkused kahju iseloomu ning kahju ulatuse hohta.
 3. Visuaalsed kaubaaluse / kauba karpide vigastused mida ei märgita kauba transpordi saatelehele (CMR) ei kuulu hiljem kompenseerimisele. Viimistluskaubamaja.ee ei paku transporditeenust vaid on transporditeenuse vahendaja tagamaks kliendile võimalikult mugava tarne ning transporditeenuse tekitatud visuaalsed vigastused tuleb kaupa vastu võttes kindlasti fikseerida transpordi saatelehele (CMR). Antud tegevus võimaldab esitada reklamatsiooni transporditeenust osutavale ettevõttele ning nõuda kahjustatud kauba hüvitamist.

 

Kohaletoimetamine

 1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood viimistluskaubamaja.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele, kui klient on tellinud transporditeenuse viimistluskaubamaja.ee vahendusel.
 2. Kauba kohaletoimetamiseks tuleb tellimuse vormistamisel esitada tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 3. Veebipood viimistluskaubamaja.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood viimistluskaubamaja.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.
 4. NB! Kui tellimus ületab 500eur pakub programm tasuta Eesti sisest transporti. Sellisel juhul tuuakse Eestis kaup kohale tasuta, kauba tagasisaatmine või kordustranspordi tellimine on tasuline!
 5. Laotoodete soovitavas koguses olemasolu korral on tarne Eesti ja Soome piires 2-7 tööpäeva ning tellimuskaupadele valdavalt 2-4 nädalat.

 

 

Tagastamisõigus

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
 2. Tagastatav toode peab olema pakendatud originaalpakendis.
 3. Kauba osaline tagastamine ei ole reeglina lubatud.
 4. Juhul kui tagastamise põhjuseks on toote halb kvaliteet asendame toote või selle defektsed detailid kvaliteetsemate vastu või tagastame raha.
 5. Praak – või kahjustatud toode asendatakse vastavalt Eesti riigi seadustele.
 6. Kvaliteetsed tooted mis on olnud kokkupandud või on üritatud kokku panna ei kuulu tagastamisele.
 7. Tagastamisõigus ei kehti toodet puhul, mis on valmistatud eritellimuse alusel (ka kliendi soovil mõõtu lõigatud rullmaterjalid) ning toodetele, mida on kasutatud või kahjustatud.
 8. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus vabas vormis info@viimistluskaubamaja.ee e-postiaadressile.
 9. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul.
 10. Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei tohi olla kahjustunud või kasutamisjälgedega. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peaks olema pakendatud selliselt, et ei saaks transpordil vigasta.
 11. Tarbija kannab lepingust taganemise korral lepingu esemeks oleva asja tagastamise kulud.
 12. Veebipood viimistluskaubamaja.ee tagastab kauba maksumuse avalduse kättesaamisel tarbijale mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel. Ettemaksu tagastamine toimub peale tagastatud kauba meiepoolset kontrollimist.
 13. 14 päevane tagastamisõigus kehtib vaid eraisikutele ja ei laiene juriidilistele isikutele.

 

Vääramatu jõud

 1. Veebipood viimistluskaubamaja.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood viimistluskaubamaja.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

 1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 2. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
 3. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel viimistluskaubamaja.ee liitudes uudiskirjaga
 4. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Pretensioonide esitamise kord

 1. Veebipood viimistluskaubamaja.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
 2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe aasta jooksul veebipood viimistluskaubamaja.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada võimalusel kauba kasutamine.
 4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood viimistluskaubamaja.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab antud tootele garantiiremonti pakkuv ettevõte või selle puudumisel veebipood viimistluskaubamaja.ee.
 5. Veebipood viimistluskaubamaja.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@viimistluskaubamaja.ee pretensioon, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 Võimalusel palume lisada puudustest fotosid.
 7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta esimesel võimalusel alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 9. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt viimistluskaubamaja.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel viimistluskaubamaja.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood viimistluskaubamaja.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 

Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel , Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse .